Kadra

Ewa Anna Domańska
Organ prowadzący
więcej »
Ewa Anna Domańska
Organ prowadzący

Magister prawa.

 

Anna Domańska
Dyrektor
więcej »
Anna Domańska
Dyrektor

Jestem nauczycielem dyplomowanym.

W 2015 roku powołałam do życia Fundację Autyzm Polska, działajacą na rzecz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Piastuję w niej funkcję Prezesa Zarządu.

Za pracę na rzecz dzieci i młodzieży zostałam odznaczona Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

Kamila januć-mazurek
koordynator metodyczny, terapeuta
więcej »
Kamila januć-mazurek
koordynator metodyczny, terapeuta

Jestem absolwentką Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie w Białymstoku.

Ukończyłam także studia podyplomowe na kierunkach: Oligofrenopedagogika, Autyzm - edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Szkolenie zaawansowane PECS (Picture Exchange Communication System).
 • Szkolenie podstawowe PECS (Picture Exchange Communication System).
 • Kurs III stopniowy „Wykorzystanie zasad Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju”.
 • Szkolenie „Trener umiejętności społecznych TUS SST”.
 • Szkolenie "Od dźwięku do języka - rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem".
 • Szkolenie "Terapia grupowa osób z Zespołem Aspergera o charakterze Treningu Umiejętności Społecznych".
 • Szkolenie "Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń".
 • Szkolenie "Teoria Umysłu, Centralna Koherencja – diagnoza i terapia procesów poznawczych osób z autyzmem i Zespołem Aspergera".
 • Szkolenie "Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R" (Fundacja SYNAPSIS).
 • Szkolenie "Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole i w domu".
 • Szkolenie "VB-MAPP – Ocena umiejętności i planowanie terapii".
 • Szkolenie "Narzędzie M-CHAT-R/F praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka".
 • Szkolenie "Zaburzenia psychiczne, zachowania oraz neurorozwojowe u dzieci i młodzieży współwystępujące ze spektrum autyzmu, z uwzględnieniem postepowania farmakoterapeutycznego".
 • Szkolenie I i II stopnia - "Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato".
 • Szkolenie "Terapia ręki i stopy".
 • Szkolenie "Jak rozmawiać z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością?".
 • Plan aktywności w pracy indywidualnej i grupowej.
 • Wzmocnienia pozytywne jako najważniejsza umiejetność w pracy nad efektywnym uczeniem i zachowaniem.
 • Jeśli chodzi o mnie... - szkolenie dotyczące pracy z osobami z Zespołem Aspergera
 • Szkolenie "Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży".
 • Warsztaty "Praktyczne wykorzystanie pomocy edukacyjnych z serii Łowcy wyrazów w procesie dydaktycznym".
 • Konferencja szkoleniowa "Osoby z Zespołem Aspergera – Świat emocji".
 • Konferencja szkoleniowa "(A)utyzm. (S)eksualność. (D)ylematy. Od dzieciństwa do dorosłości. Od psychoedukacji do budowania zwiazków".
 • Konferencja szkoleniowa „Dobre pomysły na trudne zachowania”.
 • Konferencja szkoleniowa "Rozwijanie umiejętności społecznych - praktyczne narzędzia do pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu".
 • Konferencja szkoleniowa "Jeśli nie Zespół Aspergera, to co?".
 • Konferencja naukowo-szkoleniowa "Autyzm - drogi do sukcesu".
 • Konferencja szkoleniowa "Autyzm bez lęku"
 • Warsztat "Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych".
Paulina Domańska
nauczyciel, terapeuta SI
więcej »
Paulina Domańska
nauczyciel, terapeuta SI

Ukończyłam Prawo na Uniwersytecie w Białymstoku, Pedagogikę Niepełnosprawnych Intelektualnie z Pedagogiką Wczesnoszkolną na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz studia podyplomowe - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu) oraz Integrację Sensoryczną.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Kurs bazowy (3-modułowy) "Terpia behawioralna w teorii i praktyce"
 • Szkolenie Picture Exchange Communication System - Poziom 1 (PECS)
 • Szkolenie Picture Exchange Communication System - Poziom 2 (PECS)
 • Kurs I i II stopnia w zakresie diagnozy i terapii Integracji Sensorcznej.
 • Szkolenie "Trening jedzenia".
 • Szkolenie "Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza-terapia-masaż".
 • Szkolenie "Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R" (SYNAPSIS).
 • Szkolenie „Zajęcia grupowe o charakterze Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na różnych poziomach funkcjonowania”.
 • Szkolenie I i II stopnia - Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato.
 • Szkolenie „Trudne zachowania u dzieci ze spektrum autyzmu”.
 • Szkolenie "Wzmocnienia pozytywne jako najważniejsza umiejetność w pracy nad efektywnym uczeniem i zachowaniem".
 • Szkolenie "Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensomotorycznym".
 • Warsztaty "Praktyczne wykorzystanie pomocy edukacyjnych z serii Łowcy wyrazów w procesie dydaktycznym".
 • Konferencja "W świecie autyzmu - wczesne rozpoznanie oraz praca z dzieckiem z autyzmem".
 • Konferencja "Innowacyjne metody terapii autyzmu z zastosowaniem nowych technologii"
Urszula Szmydt
nauczyciel
więcej »
Urszula Szmydt
nauczyciel

Ukończyłam Pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytu w Białymstoku. Ukończyłam także studia podyplomowe na kierunkach: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Szkolenie "PECS (Picture Exchange Comminication System) – Poziom I".
 • Kurs "Terapia behawioralna w teorii i praktyce - 3-modułowy kurs behawioralny".
 • Szkolenie "Tener unmiejętności społecznych TUS SST".
 • Warsztaty "Praktyczne wykorzystanie pomocy edukacyjnych z serii Łowcy wyrazów w procesie dydaktycznym".
 • Szkolenie "Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną".
 • Szkolenie "Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem (SYNAPSIS)".
 • Szkolenie "Jak rozmawiać z rodzicami dziecka niepełnosprawnego?".
 • Szkolenie "Trudne zachowania u dzieci ze spektrum autyzmu".
 • Warsztat szkoleniowy I stopnia "Sensoplastyka®"
 • Szkol;enie "ABC zaburzeń ze spektrum autyzmu".
 • Konferencja "Dziecięca matematyka".
Joanna Zajkowska
nauczyciel
więcej »
Joanna Zajkowska
nauczyciel

Ukończyłam Pedagogikę w zakresie nauczania początkowego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam także studnia podyplomowe na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku Terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu oraz Roczny Kurs Dogoterapii.

 

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Kurs bazowy (3-modułowy) "Terpia behawioralna w teorii i praktyce".
 • Szkolenie "Trener umiejetności społecznych TUS SST".
 • Szkolenie "Picture Exchange Communication System - Poziom 1" (PECS).
 • Szkolenie "Picture Exchange Communication System - Poziom 2" (PECS).
 • Szkolenie "Nauczanie 9 kluczowych umiejętności porozumiewania się" PECS Pyramid.
 • Kurs "Kodowanie na dywanie i programowanie robotów Ozobot".
 • Warsztaty "Praktyczne wykorzystanie pomocy edukacyjnych z serii Łowcy wyrazów w procesie dydaktycznym".
 • Szkolenie "Trudne zachowania u dzieci ze spektrum autyzmu".
 • Szkolenie "Plan aktywności w pracy indywidualnej i grupowej".
 • Szkolenie "Wzmocnienia pozytywne jako najważniejsza umiejetność w pracy nad efektywnym uczeniem i zachowaniem".
 • Szkolenie "Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza-terapia-masaż".
 • Konferencja "Innowacyjne metody terapii autyzmu z zastosowaniem nowych technologii".
 • Kurs dogoterapii.
Paulina Jabłońska
nauczyciel
więcej »
Paulina Jabłońska
nauczyciel

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza a także studia podyplomowe w zakresie Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, Autyzmu (Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu) oraz Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Kurs "Trening Umiejętności Społecznych"
 • Szkolenie "MNRI® Terapia NeuroTaktylna - Poziom 1"Szkolenie "Picture Exchange Communication Sytem - Poziom 1" (PECS)
 • Szkolenie "Picture Exchange Communication System - Poziom 2" (PECS)
 • Szkolenie "Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej" - I i II stopień
 • Kurs bazowy 3-modułowy "Terapia behawioralna w teorii i praktyce".
 • Warsztat szkoleniowy I stopnia "Senoplastyka®".
 • Warsztaty "Praktyczne wykorzystanie pomocy edukacyjnych z serii Łowcy wyrazów w procesie dydaktycznym".
 • Certyfikowany cykl webinarów "Masaż Shantala dla dziecka"
 • Szkolenie "Autyzm - zrozum i pozwól żyć".

 

Paulina Hryniewicz
nauczyciel
więcej »
Paulina Hryniewicz
nauczyciel

Ukończyłam Filozofię na UMCS w Lublinie a także studia podyplomowe w zakresie Edukacji elementarnej oraz Autyzmu (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu).

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Kurs "Terapia behawioralna w teorii i praktyce. 3-modułowy kurs bazowy"
 • Szkolenie "Picture Exchange Communication System - Poziom 1" (PECS).
 • Szkolenie "Picture Exchange Communication System - Poziom 2" (PECS)
 • Szkolenie "Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza, terapia, masaż."
 • Warsztaty "Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania"
 • Kurs "Kodowanie na dywanie i programowanie robotów Ozobot"
 • Warsztaty "Praktyczny kurs altenatywnycj i wspomagających metod porozumiewania się (AAC).
 • Warsztaty szkoleniowe "Karmienie terapeutyczne. Human Touch".
 • Kurs VB-Mapp - ocena umiejętności i planowanie terapii.
Kamila Podeszwik
Nauczyciel, terapeuta SI
więcej »
Kamila Podeszwik
Nauczyciel, terapeuta SI

Ukończyłam studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytu w Białymstoku a także studia podyplomowe na kierunkach: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Autyzm (edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu), Terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej, Oligofrenopedagogika.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Szkolenie "Picture Exchange Communication System - poziom I" (PECS)
 • Kurs bazowy 3-modułowy "Terapia behawioralna w teorii i praktyce".
 • Szkolenie "Plan aktywności w pracy indywidualnej i grupowej".
 • Warsztat "Trening Umiejetnosci społecznych".
 • Szkolenie "Obserwacja dziecka pod katem ryzyka wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu".
 • Szkolenie "Aktywne słuchanie muzyki
 • Szkolenie "Piosenka i ruch".
 • Warsztaty "Praktyczne wykorzystanie pomocy edukacyjnych z serii Łowcy wyrazów w procesie dydaktycznym".
 • Szkolenie "Motoryka mała z elementami terapii ręki".
Joanna Kabacińska
nauczyciel, psycholog
więcej »
Joanna Kabacińska
nauczyciel, psycholog

Ukończyłam Psychologię kliniczną i zdrowia a także studia podyplomowe w zakresie Edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autymu oraz edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • III-stopniowy kurs doskonalący "Terapia behawioralna dzieci z autyzmem"
 • Szkolenie "Picture Exchange Communication System - Poziom 2" (PECS)
 • Szkolenie "Picture Exchange Communication System - Poziom 1" (PECS)
 • Szkolenie "Nauczanie 9 kluczowych umiejetności porozumiewania się" PECS Pyramid
 • Szkolenie "Integracja bilateralna - program szkolny"
 • Szkolenie "Terapia ręki".
 • Warsztaty "Praktyczne wykorzystanie pomocy edukacyjnych z serii Łowcy wyrazów w procesie dydaktycznym".
 • Szkolenie "Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży".
Edyta Nicolae
nauczyciel
więcej »
Edyta Nicolae
nauczyciel

Ukończyłam studia magisterskie w zakresie pedagogiki opiekuńczej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim a także studia podyplomowe w zakresie Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz Autyzmu (edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu) oraz Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Kurs "Trening Zastępowania Agresji".
 • Szkolenie "Trening Umiejętności Społecznych"
 • Kurs "Terapia behawioralna w terapii i praktyce 3-modułowy kurs bazowy".
 • Szkolenie "Wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Cel, zadanie i wyzwanie współczesnej edukacji."
 • Szkolenie "Sposoby kształtowania i modelowania samodzielności osób z niepełnosprawnością w procesie edukacji".
 • Szkolenie "Całościowe opracowanie dokumentacji w procesie kształcenia uczniów niepełnosprawnych w placówkach ogólnokształcących".
 • Kurs I stopnia "Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej".
 • Warsztat "Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)".
 • Warsztaty "Praktyczne wykorzystanie pomocy edukacyjnych z serii Łowcy wyrazów w procesie dydaktycznym".
 • Kurs "Przygotowanie pedagogiczne".

 

Natalia Piątek
nauczyciel terapeuta/ asystent nauczyciela
więcej »
Natalia Piątek
nauczyciel terapeuta/ asystent nauczyciela

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, magisterskie w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej oraz studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej o specjalności pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną a także edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu. Obecnie studiuję psychologię.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Szkolenie " Zachowania trudne u dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym".
 • Szkolenie "Gry i zabawy dla małych dzieci".

 

 

Magdalena Zimnoch
Nauczyciel, terapeuta SI
więcej »
Magdalena Zimnoch
Nauczyciel, terapeuta SI

Jestem absolwentką Rewalidacji na Uniwersytecie w Białymstoku.

Ukończyłam studia podyplomowe -  specjalność: Stosowana analiza zachowania (SWPS Warszawa), Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Autyzm - edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu oraz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Jestem także terapeutą zajęciowym.

 

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Szkolenie podstawowe PECS (Picture Exchange Communication System).
 • Kurs II stopnia "Integracja Sensoryczna - diagnoza i terapia".
 • Kurs "Integracja Sensoryczna. Teoria Integracji Sensorycznej wg Ayres", część I.
 • Szkolenie "Zajęcia grupowe o charakterze Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, na różnych poziomach funkcjonowania".
 • Szkolenie "Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń".
 • Kurs przygotowujący do wykonywania zawodu Dogoterapeuta/Kynoterapeuta.
 • Szkolenie "Terapia Ręki".
 •  Szkolenie "Wspomaganie rozwoju dzieci ze specjalnymi trudnościami w nauce" - program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard.
 • Szkolenie "Teoria Umysłu, Centralna Koherencja - diagnoza i terapia procesów poznawczych osób z autyzmem i Zespołem Aspergera".
 • Warsztaty "Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej", część I.
 • Szkolenie „Terapia Taktylna” według metody dr Swietłany Masgutowej.
 • Szkolenie "Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci?"- metoda Carole Sutton.
 • Szkolenie "Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem" (SYNAPSIS), część I.
 • Szkolenie "Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem - Profil Psychoedukacyjny PEP-R"
 • Szkolenie podstawowe PECS (Picture Exchange Communication System).
 • Szkolenie "Neurodydaktyka- nauka przyjazna mózgowi".
 • Szkolenie "Jak rozmawiać z rodzicami dziecka niepełnosprawnego?".
 • Warsztat "Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych"
 • Konferencja szkoleniowa „Dobre pomysły na trudne zachowania”.
 • Szkolenie "VB-MAPP – Ocena umiejętności i planowanie terapii".
 • Szkolenie "Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensomotorycznym".
 • Szkolenie "Sensoplastyka"
 • Kurs przygotowania pedagogicznego.
 • Kurs wychowawcy kolonijnego.
Ewa Wiszowata
nauczyciel, logopeda
więcej »
Ewa Wiszowata
nauczyciel, logopeda

Skończyłam studia magisterskie na kierunku logopedia z fonoaudiologią, podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Kurs "Spektrum autyzmu (ASD). Wiedzieć, zrozumieć, pomóc".
 • III-stopniowy kurs "Terapia behawioralna w teorii i praktyce".
 • Szkolenie "Picture exchange communiction system" - pozopm I.
 • Szkolenie "Terapia dziecka z ASD" (u Joanny Pałasz).

 

Małgorzta Grodecka
Nauczyciel, terapeuta
więcej »
Małgorzta Grodecka
Nauczyciel, terapeuta

Jestem absolwentką Nauczycielskiego Kolegium Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego w Białymstoku, specjalność Pedagogika Niepełnosprawnych Intelektualnie z Pedagogiką wczesnoszkolną pod opieką naukowo-dydaktyczną Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. 

Ukończyłam Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku o specjalności - pedagogika wczesnoszkolna oraz studia podyplomowe: Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu) oraz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

 Wybrane kursy i szkolenia:

 • Szkolenie "PECS - poziom podstawowy"
 • Szkolenie "Zachowania trudne u osób z autyzmem"
 • Szkolenie "Inspiracje plastyczne bambino, czyli jak zachęcić dzieci do podejmowania aktywności artystycznej" .
 • Szkolenie "Trening umiejętności społecznych (TUS) dzieci i uczniów z Zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania, adhd, niedostosowanych społecznie".
 • Szkolenie "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na wycieczkach szkolnych i innych zajęciach pozaszkolnych".
 • Szkolenie "Neurodydaktyka - nauka przyjazna mózgowi".
 • Szkolenie "Grow with play - zabawy i ćwiczenia gimnastyczne wspierające rozwój sensomotoryczny dziecka".
 • Szkolenie "Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia - diagnoza, terapia, masaż". 
 • Szkolenie "Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu".
 • Szkolenie "Terapia behawioralna w teorii i praktyce" - kurs bazowy 3 modułowy.
 • Szkolenie "Wstęp do rozpoznawania dysfunkcji procesów integracji sensorycznej jako przyczyny trudności rozwojowych dziecka".
 • Szkolenie "Diagnoza możliwości komunikacyjnych ucznia z głęboką wieloraką niepełnosprawnością". 
 • Szkolenie "Nauczanie 9 krytycznych umiejętności porozumiewania się". 
 • Szkolenie "Stymulacja sensoryczna wg C. Delacato".
 • Szkolenie "Jak rozmawiać z rodzicami dziecka niepełnosprawnego?".
 • Szkolenie "Zachowania trudne u osób z autyzmem".
 • Szkolenie "Komunikacja alternatywna - efektywne komunikowanie się".
 • Kurs "Terapia neurotaktylna"

 

Joanna Bludnik
asystent nauczyciela
więcej »
Joanna Bludnik
asystent nauczyciela

Ukończyłam Policealną Szkołę Pracowników Służb Społecznych w zawodzie - Pracownik socjalny.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Kurs I stopnia "Metoda ruchu rozwijajacego Weroniki Sherborne".
 • Szkolenie "MNRI® Terapia NeuroTaktylna - poziom 1".
 • Warsztat szkoleniowy "Sensoplastyka®"
 • Szkolenie "Jak rozmawiać z rodzicami dziecka niepełnosprawnego?".
 • Szkolenie „Trudne zachowania u dzieci ze spektrum autyzmu”.
 • Szkolenie "ABC zaburzeń ze spektrum autyzmu".
 • Szkolenie "Trening Umiejętności Społecznych (TUS) - ujęcie całościowe".
 • Szkolenie z zakresu diagnozy i terapii Zespołu Aspergera "Jeśli chodzi o mnie...".
 • Warsztaty "Praktyczne wykorzystanie pomocy edukacyjnych z serii Łowcy wyrazów w procesie dydaktycznym".
 • Szkolenie podstawowe PECS (Picture Exchange Communication System).
Renata Domanowska
terapeuta SI
więcej »
Renata Domanowska
terapeuta SI

Ukończyłam studia I stopnia: Pedagogika Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie z Pedagogiką Wczesnoszkolną na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz studia II stopnia: Pedagogika Opiekuńczo- Wychowawcza, na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu).

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Kurs II stopnia "Integracja Sensoryczna - diagnoza i terapia".
 • Kurs "Integracja Sensoryczna. Teoria Integracji Sensorycznej wg Ayres", część I.
 • Szkolenie "Terapia Taktylna wg dr S. Masgutowej".
 • Szkolenie "Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. I; według metody dr Swietłany Masgutowej".
 • Szkolenie "Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. II według metody dr Swietłany Masgutowej".
 • Szkolenie "Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne".
 • Kurs kierowników wycieczek szkolnych.
 • Kurs na kierownika wypoczynku.
 • Szkolenie "Terapia behawioralna w teorii i praktyce - 3 stopnie".
 • Szkolenie "Terapia ręki".
 • Terapie wspomagające rozwój i funkcjonowanie osób z autyzmem.
 • Logorytmika; metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka.
 • Picture Exchange Communication System, Poziom 1.
 • Szkolenie "Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensomotorycznym".
 • Szkolenie "Diagnoza funkcjonalna".
 • Szkolenie "Wspomaganie rozwoju ze specyficznymi trudnościami w nauce; program szkolny odruchów dr Sally Goodart".
 • Szkolenie "W co się bawić? Jak się bawić? ; rozwijanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych u dzieci z autyzmem".
Marta Rutkowska
terapeuta SI
więcej »
Marta Rutkowska
terapeuta SI

Ukończyłam studia na kierunku Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z pedagogiką wczesnoszkolną ma Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej a także studia podyplomowe Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu oraz Zespołem Aspergera. Jestem w trakcie studiów w zakresie Rehabilitacji wzroku słabowidzących.  

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Kurs integracji sensorycznej I i II stopnia.
 • Szkolenie "Terapia ręki I i II stopnia".
 • Szkolenie "Trening Umiejetnosci Społecznych".
 • Kurs "Trudności w przetwarzaniu bodźców sensorycznych u dzieci w wieku przedszkolnym. Diagnoza i strategie terapeutyczne.
 • Szkolenie "Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce - program szkolny wg. Integracji odruchów dr. Sally Goddard".
 • Szkolenie "Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem PEP-R".
 • Szkolenie "Podstawowe zagadnienia edukacji i terapii dzieci z autyzmem.
 • Szkolenie I stopnia PECS.
Julita Żukowska
logopeda
więcej »
Julita Żukowska
logopeda

Ukończyłam studia wyższe na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku "Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza", studia podyplomowe z zakresie logopedii ogólnej oraz "Autyzm (edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu)".

 

beata niegowska
neurologopeda
więcej »
beata niegowska
neurologopeda

Jestem absolwentką Pedagogiki Ogólnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Ukończyłam Podyplomowe Studia Logopedyczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studia Podyplomowe z Neurologopedii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

Wybrane kursy i szkolenia:

- Szkolenie podstawowe PECS (Picture Exchange Communication System)

- Kurs specjalistyczny "Dysleksja rozwojowa - teoria, terapia, diagnoza"

- Kurs "Terapia EEG-Biofeedback"

- Kurs "Słyszę, widzę, mówię" (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie)

- Szkolenie podstawowe "Makaton - znaki manualne i symbole"

- Szkolenie "Wprowadzenie w arkana metody ruchów artykulacyjnych w terpii dziecka dyslektycznego"

- Szkolenie "Alternatywne i wspomagajace metody komunikacji", część I, II, III

- Szkolenie "Wykorzystywanie elementów metody werbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej”

- Szkolenie "Integracja odruchów ustno-twarzowych" według S. Masgutowej

- Szkolenie "Emisja głosu"

- Szkolenie "Logorytmika – metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka"

dorota Gałan
logopeda
więcej »
dorota Gałan
logopeda

Ukończyłam Filologię polską na Uniwersytecie w Białymstoku, studia podyplomowe z Logopedii ogólnej oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie Oligofrenopedagogiki. 

Lucyna Gorustowicz
neurologopeda
więcej »
Lucyna Gorustowicz
neurologopeda

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza a także studia podyplomowe w zakresie rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, logopedii i neurologopedii.

Kamila Ciereszko
logopeda
więcej »
Kamila Ciereszko
logopeda

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna oraz studia podyplomowe w zakresie Logopedii i Oligofrenopedagogiki.

Magdalena Sosnowska
psycholog
więcej »
Magdalena Sosnowska
psycholog

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Ukończyłam także studia podyplomowe na kierunku Stosowana Analiza Zachowania w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Trening Umiejętności Społecznych dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 • Rozwijanie Kluczowych Umiejętności komunikacyjnych - PECS.
 • Skuteczna komunikacja.
Diana Jankowska
terapeuta
więcej »
Diana Jankowska
terapeuta

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną oraz studia podyplomowe w zakresie Autyzmu (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu) i Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

marcin ostrowski
fizjoterapeuta
więcej »
marcin ostrowski
fizjoterapeuta
Anna Zajko
neurologopeda
więcej »
Anna Zajko
neurologopeda

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza a także studia podyplomowe na kierunkach: Logopedia, Neurologopedia, Terapia pedagogiczna, Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia a także kursy kwalifikacyjne z zakresu Surdopedagogiki i Oligofrenopedagogiki.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Kurs I-ego stopnia w zakresie terapii Integracji sensorycznej "Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej" 

 

Gabriela Żukowska
psycholog
więcej »
Gabriela Żukowska
psycholog

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologia (psychologii rodziny) oraz studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Obecnie studiuję na kierunku Autyzm (edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu).

 

Ranata Dąbrowska
nauczyciel, logopeda
więcej »
Ranata Dąbrowska
nauczyciel, logopeda

Ukończyłm studia magisterskie na kierunku logopedia z fonoaudiologią oraz studia podyplomowe z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej a także w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • III-stopniowy kurs "Terapia behawioralna w teorii i praktyce".
Magdalena Łuckiewicz-Oleńska
terapeuta SI
więcej »
Magdalena Łuckiewicz-Oleńska
terapeuta SI

Ukończyłam politologię na Uniwersytecie Warszawskim a także studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej, autyzmu (rewalidacji i edukacji osób ze spektrum autyzmu), wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ologofrenopedagogiki, socjoterapii oraz integracji sensorycznej.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Szkolenie certyfikacyjne "Trener umiejętności społecznych TUS SST"
 • Kurs "Terapia ręki I i II stopnia"

 

 

Marta Karpowicz
nauczyciel języka angielskiego
więcej »
Marta Karpowicz
nauczyciel języka angielskiego

Ukończyłam filologię angielską oraz studia podyplomowe w zakresie Edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Cykl kształcenia pedagogicznego - przygotowanie pedagogiczne.

 

Katarzyna Regulska
logopeda
więcej »
Katarzyna Regulska
logopeda

ukończyłam studia wyzsze na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wycgowawcza oraz studia podyplomowe w zakresie Logopedii.

Jestem w trakcie studiów podyplomowych w zakresie Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wsparcia rodziny.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Kurs "Przygotowanie pedagogiczne"

 

Katarzyna Kołos
neurologopeda
więcej »
Katarzyna Kołos
neurologopeda

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Logopedia z fonoaudiologią oraz studia podyplomowe w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem oraz terapii pedagogicznej.

Elwira Markowska
psycholog/ asystent nauczyciela
więcej »
Elwira Markowska
psycholog/ asystent nauczyciela

Ukonczyłam jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia oraz studia podyplomowe na kierunki "Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu". Jestem także w trakcie jednolitych studiów magisterskich na pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Szkolenie "Od kropki do literki. Rozwój i stymulacja percepcji wzrokowej".
 • Szkolenie "Trening umiejętności społecznych".
 • Szkolenie "Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem".
 • Szkolenie "Dlaczego dzieci się złoszczą"
 • Szkolenie "Terapia behawioralna  teoria i praktyka.Kurs bazowy (3-modułowy)".
 • Warsztaty "Praktyczne wykorzystanie pomocy edukacyjnych z serii Łowcy wyrazów w procesie dydaktycznym".
 • Szkolenie "Wspieranie w rozwoju dzieci wysoko wrażliwych".
 • Szkolenie podstawowe PECS (Picture Exchange Communication System).
Paulina Jabłońska
nauczyciel
więcej »
Paulina Jabłońska
nauczyciel

Ukończyłam studia magisterskie w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz studia podyplomowe na kierunku autyzm - edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu. 

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Szkolenie podstawowe PECS (Picture Exchange Communication System). 
 • Warsztaty "Praktyczne wykorzystanie pomocy edukacyjnych z serii Łowcy wyrazów w procesie dydaktycznym".
Anna Kwiecień
asystent nauczyciela
więcej »
Anna Kwiecień
asystent nauczyciela

Ukończyłam Wyższą Szkołę Ekonomiczną. 

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Kurs "Spektrum autyzmu (ASD). Wiedzieć, zrozumieć, pomóc". SYNAPSIS
 • Szkolenie "MNRI® Terapia NeuroTaktylna" poziom 1.
 • Szkolenie "Zabawa z małym dzieckiem z autyzmem metodą na rozwój komunikowania" SYNAPSIS
 • Szkolenie "Logorytmika - ruch słuch słowo©"
 • Webinar "Zabawa z małym dzieckiem z autyzmem metodą na rozwój komunikowania" SYNAPSIS
 • Kurs "Asystent mauczyciela przedszkola".
 • Kurs "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym".
Joanna Stateczyńska
nauczyciel
więcej »
Joanna Stateczyńska
nauczyciel

Ukończyłam studia magisterskie o specjalnosci pedagogika rewalidacyjna oraz studia podyplomowe na kierunkach: pedagogika korekcyjno-kompensacyjna (terapia pedagogiczna) i logopedia szkolna, pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika przedszkolna, oligofrenopedagogika, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Szkolenie "Picture Exchange Communication System" (PECS) - poziom I.
 • Kurs "Trener umiejętności społecznych TUS SST".
 • Szkolenie metodyczne "AAC - wspomagajace i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się".
 • Szkolenie "Diagnoza i terapia ręki - kurs I i II stopnia".
 • Szkolenie superwizyjne "Opracowanie strategii AAC z wprowadzeniem działań korygujących".
 • Szkolenie z zakresu diagnozy AAC "Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się z dziećmi niemówiącymi z użyciem narzędzia "Sprawdź, jak się porozumiewam".
 • Szkolenia "Alternatywne spsosby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych - I, II, III, IV stopień".
 • Szkolenie "Warsztat pracy terapeuty AAC".
 • Szkolenie "Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci werbalnych i niewerbalnych z autystycznym spektrum zachowań".
 • Szkolenie programu "Attention Autism Dzień 1 i Dzień 2".
 • Szkolenie "Terapia małego dziecka z autyzmem".
 • Kurs "Arteterapia w praktyce szkolnej/ przedszkolnej".
 • Warsztatat "Zabawa inspirująca rozwój".

 

Barbara Lenczewska
asystent nauczyciela
więcej »
Barbara Lenczewska
asystent nauczyciela

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika socjalna. 

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Szkolenie "Picture exchanege communication system" - poziom 1
 • Kurs "Terapia dziecka z autyzmem - wybrane modele"
 • Szkolenie "Logorytmika - ruch słuch słowo©"
 • Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.
Małgorzata Lulewicz
nauczyciel terapeuta/ asystent nauczyciela
więcej »
Małgorzata Lulewicz
nauczyciel terapeuta/ asystent nauczyciela

Ukończyłam Pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą oraz studia podyplomowe na kierunku Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna. Jestem w trakcie jednolitych studiów magisterskich w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz studiów podyplomowych na kierynku Diagnoza, terapia, wsparcie i edukacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Szkolenie "Spektrum autyzmu (ASD). Wiedzieć, zrozumieć, pomóc." SYNAPSIS
 • Szkolenie "Symultaniczno sekwencyjna nauka czytania".
 • Szkolenie "Logorytmika - ruch, słuch, słowo."
 • Szkolenie "Dźwieki i pauzy."

 

Mateusz olechno
psycholog
więcej »
Mateusz olechno
psycholog

Ukończyłem studia magisterskie z zakresu psychologii. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych na kierunkach przygotowanie pedagogiczne oraz edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

małgorzata wnorowska
logopeda
więcej »
małgorzata wnorowska
logopeda

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku filologia polska oraz studia podyplomowe w zakresach: edukacji elementarnej, logopedii, autyzmu (edukacji i reawalidacji osób ze spektrum autyzmu) i oligofrenopedagogiki.

 

marika szulborska
logopeda
więcej »
marika szulborska
logopeda

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna oraz studia podyplomowe z zakresu logopedii.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Kurs "7 fundamentów dobrej wymowy. Jak skutecznie przejść do głosek?". 
 • Szkolenie "Innowacyjne metody elektrostymilacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii - podejście praktyczne".
 • Szkolenie "Wielopłaszczyznowa diagnoza logopedyczna dziecka - standardy postępowania, studia przypadków; opóźniony rozwój mowy - diagnoza i terapia krok po kroku; afazja motoryczna u dzieci - diagnoza i postępowanie terapeutyczne; od sylaby do modelowania zdań - programowanie języka u dzici".
 • Szkolenie "Ankyloglosja. Ocena wędzidełka przed i po frenotomii; terapia miofunkcjonalna, zaburzenia przetwarzania słuchowego; dyslalia wieloraka". 

 

ewelina kalicka
terapeuta SI
więcej »
ewelina kalicka
terapeuta SI

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, studia licenjackie z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej a także studia podyplomowe na kierunkach: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracja sensoryczną oraz edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Certyfikowany kurs "Terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej".
 • Kurs "Terapia Integracji Sensorycznej u osób ze spoktrum autyzmu".