WWRD

          Czym jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka?

WWRD rozumiane jest jako szereg działań - rehabilitacyjnych, pedagogicznych, psychologicznych, medycznych skierowanych bezpośrednio do dziecka z zaburzeniami. Obejmuje także szereg działań wspierających rodzinę dziecka. WWRD to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego. Trwa od chwili wykrycia trudności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole .

 

          Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

 • zmniejsza ryzyko opóźnień rozwojowych;
 • spełnia funkcję terapeutyczną;
 • zmniejsza skutki uboczne niepełnosprawności ciążącej na dziecku;
 • dostarcza informacji z zakresu diagnozy, przyczyn zaburzeń;
 • prognoz, wiedzy na temat normalnego rozwoju dziecka i jego stymulacji;
 • umożliwia całej rodzinie przystosowanie się do nowej
 • sytuacji związanej z obecnością i postępowaniem wobec dziecka z niepełnosprawnością;
 • pomaga rodzicom ze wsparciem psychologiczno-pedagogicznym lepiej funkcjonować na wielu poziomach.

          W skład zespołów terapeutycznych WWRD wchodzą:

 • pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, a w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog
 • psycholog
 • logopeda
 • inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny

 

          Co powinni zrobić rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko było objęte WWRD?

 1. Zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Wypełnić wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju.
 3. Zgłosić się do poradni z dzieckiem na badania w ustalonym terminie.
 4. Po otrzymaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zgłosić się do najbliżej placówki prowadzącej takie zajęcia, np.: poradni psychologiczno - pedagogicznej,  przedszkola.