O nas

          Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „ U Tygryska” powstał w 2011 roku. To miejsce,  w którym dzieci z autyzmem - obok realizacji programu wychowania przedszkolnego - objęte są intensywnymi oddziaływaniami terapeutycznymi. W naszej pracy szczególną uwagę zwracamy na rozwój kompetencji komunikacyjnych, społecznych oraz samodzielność dzieci. Chcemy jak najlepiej przygotować naszych wychowanków do nauki i współpracy w grupie na dalszych etapach edukacyjnych. Nasi absolwenci kontynuują naukę w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz placówkach specjalnych.

 

          Nasz Punkt Przedszkolny mieści się na osiedlu Pietrasze, w samodzielnym budynku. Aranżacja wnętrza jest w pełni dostosowana do potrzeb dzieci z autyzmem. Posiadamy  ogród z placem zabaw oraz salę do integracji sensorycznej. Przedszkole obejmuje opieką 22 dzieci z autyzmem. Nasi wychowankowie pracują w małych dwu- lub czteroosobowych grupach.

 

     Mając na uwadze wszechstronny rozwój dzieci, w ciągu tygodnia oprócz indywidualnych zajęć rewalidacyjnych prowadzimy liczne zajęcia grupowe takie jak: teatrzyk pacynkowy, zajęcia umuzykalniające z elementami zabaw interaktywnych, logorytmika, Sensoplastyka®, warsztaty plastyczne, gimnastyka buzi i języka, gimnastyka sensomotoryczna, język angielski a także zajęcia prowadzone według metod Weroniki Sherborne oraz Marianne i Christophera Knillów. Wszystkie zajęcia realizowane są z wykorzystywaniem  elementów arteterapii oraz stymulacji polisensorycznej.