Terapie

 

         W naszej pracy zwracamy szczególną uwagę na zajęcia terapeutyczne. W oparciu o obserwację, diagnozę oraz wywiady z rodzicami konstruujemy Indywidualne Programy Edukacyjno- Terapeutyczne, które stanowią podstawę naszej pracy.

Naszym podopiecznym zapewniamy indywidualne zajęcia rewalidacyjne:

 • terapię pedagogiczną lub psychologiczną (oparte min. na Stosowanej Analizie Zachowania – ABA),
 • terapię logopedyczną lub neurologopedyczną,
 • integrację sensoryczną,
 • hydroterapię (zajęcia z fizjoterapeuta na basenie).

Jako dodatkowe formy wsparcia terapeutycznego oferujemy:

 • naukę komunikowania się systemem PECS (Picture Exchange Communication System) - jesteśmy objęci wsparciem metodycznym PECS Pyramid Polska
 • logorytmikę,
 • Sensoplastykę®,
 • gimnastykę buzi i języka,
 • gimnastykę sensomotoryczną,
 • język angielski,
 • terapię neurotaktylną,
 • masaż klasyczny
 • terapię poliwagalną (terapię nerwu błędnego)
 • terapię ręki,
 • TUS – trening umiejętności społecznych,
 • warsztaty plastyczne,
 • teatrzyk pacynkowy,
 • zajęcia umuzykalniające z elementami zabaw interaktywnych,
 • konsultacje dla rodzin naszych wychowanków (dotyczące procesu wychowania i kształcenia dzieci).