Terapie

         W naszej pracy  zwracamy szczególną uwagę na zajęcia terapeutyczne. W oparciu o obserwację, diagnozę oraz wywiady z rodzicami konstruujemy Indywidualne Programy Edukacyjno- Terapeutyczne, które stanowią podstawę naszej pracy.

        Naszym podopiecznym oferujemy:

 • Terapię indywidualną (opartą na Stosowanej Analizie Zachowania – ABA)
 • Terapię logopedyczną
 • Naukę komunikowania się systemem PECS (Picture Exchange Communication System)
 • Dogoterapię
 • Integrację Sensoryczną
 • Terapię Taktylną
 • Terapię Ręki
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Hydroterapię
 • Zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Zajęcia prowadzone metodą Programów aktywności Marianny i Christophera Knillów
 • Wsparcie i konsultacje dla Rodzin naszych wychowanków